REKRUTACJA DO KLASY CZWARTEJ O PROFILU SPORTOWYM LEKKOATLETYKA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

W zakładce „Dla uczniów” do pobrania załączona jest karta zgłoszenia ucznia do klasy sportowej. https://psp1.dynow.pl/index.php/do-pobrania/

Wypełnione zgłoszenie proszę przesłać do 31 maja 2020 r. na adres mailowy szkoły: zsdynow@op.pl lub osobiście do sekretariatu szkoły.

Zgłoszenia można uzyskać i wypełnić także w sekretariacie szkoły.