Dyrektor szkoły informuje

Przypominam, że zgodnie z decyzją z dn. 30.09.2020r. – 21,22.12.2020 r. (poniedziałek , wtorek ) są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Świetlica i stołówka są nieczynne.

Od 23.12.2020 r. do 03.01.2021 r. są ferie świąteczne.

Ferie zimowe w tym roku będą od 04.01 do 15.01.2021 r.