Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 

Przewodnicząca – Alicja Wolańska

Z-ca przew. – Piotr Krupa

Skarbnik – Dorota Jarosz

Sekretarz – Iwona Hadam

Rada Rodziców ustaliła składkę na rok 2021/2022 w kwocie 40 zł od ucznia. Rozkład wydatków z wpłacanych składek :4 % uroczystości szkolne, 10 % koniec roku szkolnego, 20 % dla UKS Pogórze, 42% zabawa choinkowa, 18 % dzień dziecka, 3% do dyspozycji klas przy 100% wpłacie na Radę, 3% sprawy różne. W razie pytań dotyczących poszczególnych procentów osoby zainteresowane proszę o kontakt z Radą Rodziców.

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Rady Rodziców >>>>>>> nr: 32 1020 4287 0000 2302 0144 5469, płatne do dnia 31-12-2021 r.

W związku z tym, iż w tamtym roku nie było uroczystości szkolnych , mimo to byli rodzice którzy wpłacili 40 zł Rada Rodziców zadecydowała aby Ci uczniowie nie płacili w tym roku tej składki, listy osób które wpłaciły będą do wglądu u wychowawców klas. Bardzo proszę aby wpłacając 40 zł wpisywać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.