Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca – Alicja Wolańska

Z-ca przew. – Anna Hadam

Skarbnik – Dorota Jarosz

Rada Rodziców ustaliła składkę na rok 2023/2024 w kwocie 60 zł od ucznia. Rozkład wydatków z wpłacanych składek :4 % uroczystości szkolne, 10 % koniec roku szkolnego, 20 % dla UKS Pogórze, 42% zabawa choinkowa, 18 % dzień dziecka, 3% do dyspozycji klas przy 100% wpłacie na Radę, 3% sprawy różne. W razie pytań dotyczących poszczególnych procentów osoby zainteresowane proszę o kontakt z Radą Rodziców.

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Rady Rodziców >>>>>>> nr: 32 1020 4287 0000 2302 0144 5469, płatne do dnia 31-12-2023 r.

Prosimy, aby wpłacając 60 zł wpisywać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.