Dokumenty szkolne

 1. STATUT PSP NR1

 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania

 3. Przedmiotowy System Oceniania

 4. Program profilaktyczno-wychowawczy

 5. Szkolny System Interwencji

 6. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 7. Wykaz programów 2020-2021

 8. Podstawa programowa

 9. Regulamin i dokumentacja wycieczek

 10. Regulamin stroju uczniowskiego PSP Nr1 w Dynowie

 11. Świetlica szkolna: karta zapisu do świetlicy, regulamin świetlicy szkolnej, zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej 2021-22, upoważnienie do wybrania dziecka, regulamin-przebywania-w-świetlicy-w-trakcie-pandemii-COVID-19

 12. Dyżury nauczycieli

 13. Regulamin nauczania zdalnego

 14. Procedury bezpieczeństwa egzamin 2021

 15. Wykaz podręczników w SP-2021-22

 16. Regulamin organizacji zajęć