Programy

 1. Program dla Szkół”  – „Owoce i warzywa w szkole” obejmuje wszystkich uczniów klas I-V
 2. Program „Owoce w szkole” – uczestniczy w nim 163 uczniów klas I-III SP.
 3. Ogólnopolski program edukacyjny dla klas I-III „Śniadanie daje moc” promujący zdrowe żywienie wśród uczniów i rodziców.
 4. Program „Zdrowo jem, więcej wiem” dla uczniów klas I-III SP.
 5. „Klub czterech żywiołów” dla uczniów klas pierwszych rozwija zainteresowania przyrodnicze i promuje postawy ekologiczne.
 6. Program edukacyjny „Ratujemy i uczymy ratować” Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – kontynuacja. W klasach I SP nauczycielki przeszkolone w ramach programu WOŚP uczą dzieci podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 7. Program „Klub Bezpiecznego Puchatka”, którego celem jest edukacja pierwszoklasistów w zakresie bezpieczeństwa w domu, szkole, na drodze i w czasie zabawy.
 8. Program podnoszenia bezpieczeństwa dzieci „Policja nie tylko dzieciom”, dla klas III SP, „Bezpieczna droga do szkoły” dla klas I – celem jest edukacja dzieci z zakresu ruchu drogowego – kształtowanie właściwych zachowań, wyposażenie w elementy odblaskowe podnoszące poziom bezpieczeństwa.
 9. „Małe czy duże przyda się naturze” – ogólnopolski program edukacyjny Ministerstwa Środowiska kształtujący pozytywne postawy w stosunku do polskiej przyrody.
 10. Program edukacyjny dla dziewczyn klas VI „Między nami kobietkami” omawiający przemiany i problemy wieku dojrzewania.
 11. „Mam kota na punkcie mleka” – program propaguje szersze wprowadzanie produktów mlecznych do codziennej diety dzieci i młodzieży
 12. Ogólnopolski Program Edukacyjny „Akademia Dojrzewania” skierowany do uczennic klas I i II gimnazjum omawiający problemy okresu dojrzewania.

  Programy zrealizowane (w ostatnich trzech latach)


 13. Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła” – realizowany w roku szkolnym 2012/2013
 14. Program unijny 9.1.2 „Według potrzeb i zdolności moja głowa wszystko mieści” – realizowany w roku szkolnym 2011/2012
 15. Projekt Ministerstwa Sportu: „Promocja lekkiej atletyki na terenie miasta Dynów” – UKS „Pogórze” pozyskało dofinansowanie na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów w ramach programu „Upowszechnianie lekkiej atletyki” – promocja lekkiej atletyki na terenie miasta Dynowa. Całkowity koszt zadania to 31 250,00 zł. Łączna liczba godzin zajęć z lekkiej atletyki to 500. Godziny te zrealizowano od marca do listopada 2013r.
 16. Akcja zbiórki „Makulatura na misje” – w ramach krajowej akcji zbiórki „Makulatura na misje” uczniowie Zespołu Szkół w Dynowie w okresie od 12 do 23 listopada 2012 roku zebrali rekordową ilość makulatury około 10 ton. Pozyskane środki ze sprzedaży makulatury rzeznaczone zostały na budowę studni w Sudanie Południowym.
 17. „Tydzień Edukacji Globalnej” 16-24 listopad 2013r.