Inauguracja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

Wyjątkowo 4 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. W uroczystej akademii wzięli udział Burmistrz Miasta Dynowa p. Zygmunt Frańczak, Radny Powiatu p. Aleksander Stochmal, Przewodnicząca Rady Rodziców p. Alicja Wolańska. Nie zabrakło życzeń i przemówień okolicznościowych. Po nich nastąpiło spotkanie zgromadzonych dzieci, młodzieży z wychowawcami klasowymi. Jeśli chodzi o liczby, to do szkoły uczęszczać będzie 505 uczniów w 22 oddziałach klasowych. Do klas pierwszych zostało zapisanych 72 uczniów.

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

23 czerwca br. odbyła się uroczysta akademia, którą zamknęliśmy rok szkolny 2022/2023. Zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 16.06.2023 r. 421 uczniów otrzymało promocję do klasy programowo wyższej, w tym 74 z wyróżnieniem, 3 uczniów nie otrzymało promocji (5 egzaminów poprawkowych). 60 uczniów ukończyło Szkołę Podstawową, w tym 13 z wyróżnieniem, 3 uczniów będzie zdawało egzaminy poprawkowe, 3 nie kończy szkoły. Uczeń klasy 7a Artur Gratkowski z średnią ocen 5,43 został uczniem z najwyższą  średnią w szkole. Natomiast wśród absolwentów najwyższą średnią mogą się pochwalić uczennice Jadwiga Prokop, Kamila Pyś – 5,33.

Najlepsi uczniowie odebrali nagrody Burmistrza Miasta Dynowa, Dyrektora PSP NR1 oraz Radnego Powiatu Aleksandra Stochmala. Nagrodzono także najlepszych sportowców w szkole. Wszystkie nagrody ufundowała Rada Rodziców.

Na koniec części głównej głos zabrał Burmistrz Miasta p. Zygmunt Frańczak oraz Przewodnicząca Rady Rodziców p. Alicja Wolańska. Ustępujący przewodniczący SU Karol Pawłowski przekazał funkcję nowej przewodniczącej Małgorzacie Guzik.

W części artystycznej pożegnaliśmy klasy ósme oraz trzecioklasistów. Nie zabrakła wierszy i piosenki. W rolę prowadzących wcielili się Maja Hadam i Kacper Łach. Występ taneczny zaprezentowały Aleksandra Wrona, Małgorzata Guzik.

Na koniec uroczystości przedstawiciele rodziców klas ósmych na ręce dyrekcji podziękowali Radzie Pedagogicznej, administracji szkoły za całokształt pracy wykonanej dla absolwentów kończących etap edukacji w naszej szkole.

Całość akademii zakończyła przemowa p. Tadeusza Święsa Dyrektora naszej placówki, który podsumował rok szkolny i złożył życzenia bezpiecznych, udanych wakacji.

Czytanie na polanie

Nasza szkoła zgłosiła się do ogólnopolskiej akcji „Czytanie na polanie”. Celem tego przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na czytanie jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego i zachęcenie do sięgania po książkę w każdej sytuacji i w każdym miejscu. Wielką chęć do wzięcia udziału w spotkaniu na świeżym powietrzu wyraziła klasa 2c, której to uczniowie pochwalili się swoimi zainteresowaniami literackimi.

W dniu 15 czerwca uczniowie klasy Ic wybrali się do Rzeszowa na VIII Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży KINOLUB.

Stałym i najważniejszym elementem programu odbywającego się festiwalu były pokazy filmów dla dzieci i młodzieży, międzynarodowych produkcji, aktorskich i animowanych, wartościowych pod względem rzemiosła filmowego jak i przekazywanych treści. Nasi uczniowie w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie pooglądali węgierski film pełnometrażowy pt.” Zatrzymać macochę”. Była to dla widzów podróż do świata, w którym magia, muzyka i miłość pokonują wszelkie przeciwności.

Rozstrzygniecie konkursu zbiórki zużytych baterii  –  edycja 2022/2023

W bieżącym roku szkolnym nasz szkoła uczestniczyła w konkursie zbiórki zużytych baterii organizowanym przez Celowy Związek Gmin „EKO- Logiczni” w Błażowej przy współpracy  Gospodarki Komunalnej w Błażowej.

Celem konkursu było kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży naszej szkoły, a pośrednio i ich rodzin w zakresie negatywnego wpływu na środowisko substancji niebezpiecznych zawartych w zużytych bateriach. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczniowie sami lub z pomocą rodziców  przynosili do szkoły baterie. Baterii było tak dużo, że wystarczyło, by nasza szkoła zajęła I miejsce wśród placówek oświatowych miasta Dynowa.

W dniu 18 czerwca 2023r. podczas I Międzygminnego Festynu „Czyste powietrze to nasza wspólna sprawa”  organizowanego w miejscowości Błażowa, nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród rzeczowych dla szkół, które zebrały największą ilość zużytych baterii w przeliczeniu na jednego ucznia.

Przedstawiciele naszej szkoły też tam byli!

Dziękujemy serdecznie wszystkim którzy przyczynili się tej słusznej sprawie!

 Koordynator konkursu   Edyta Rachwalska.

WYBORY NOWEGO PRZEWODNICZĄCEGO W PSP nr 1

W poniedziałek 19.06.2023 r. w naszej szkole odbyły się wybory nowego przewodniczącego zorganizowane przez członków SU i przewodniczącego szkoły Karola Pawłowskiego. W głosowaniu udział wzięli uczniowie klas IV – VII. Uprawnionych do głosowania było 205 uczniów. W tym roku  zgłoszono kandydaturę trzech uczennic : Maja Potoczna kl. 7a, Amelia Mazur kl. VI a, Małgorzata Guzik kl. VI b.

Wyniki głosowania

W wyborach udział wzięło 153 uczniów

Małgorzata Guzik – 108 głosów

Amelia Mazur – 30 głosów

Maja Potoczna – 15 głosów

Gratulacje dla nowej przewodniczącej szkoły Małgorzaty Guzik !!!