Spotkanie z rodzicami

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dynowie informuje, że w najbliższy piątek 1 lutego br. o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami. Głównym celem spotkania jest podsumowanie wyników nauczania, zachowania się uczniów w kończącym się semestrze pierwszym.

Zapraszamy.

XI edycja Konkursu Bożonarodzeniowego „Radosne święta – twórcze święta”

W  dniu  10 stycznia 2019 roku  w  Liceum  Ogólnokształcącym im. Komisji  Edukacji Narodowej w Dynowie  odbyła  się XI edycja Konkursu Bożonarodzeniowego „Radosne  święta – twórcze święta”, którego celem było pobudzenie aktywności twórczej uczniów oraz rozwijanie zainteresowań tradycją świąt Bożego Narodzenia.

Naszą szkołę w kategorii recytatorskiej reprezentowały uczennice: Wiktoria Tarnawska (kl. 7a),Karolina Martowicz (kl. 7a), Karolina Nosal (kl. 8a), Aleksandra Gaweł (kl. 8a), Martyna Kaczorowska (kl. 8a).

Wśród nagrodzonych znalazły się:

Karolina Nosal – II miejsce,

Aleksandra Gaweł – wyróżnienie,

Martyna Kaczorowska – wyróżnienie.

Do konkursu uczennice przygotowywała p. Jolanta Bielec.

                                                                 Gratulujemy!!!

Zawody rejonowe Igrzysk Dzieci na szczeblu rejonu

Mistrzowie czterech powiatów spotkali się dzisiaj w dynowskiej hali, by rywalizować o dwa premiowane miejsca w 1/2 finału województwa podkarpackiego. Były: PSP1 Dynów, SP S. Pijarek Rzeszów, SP Grodzisko Dolne, SP nr4 Łańcut. Mecze rozegrano systemem „każdy z każdym”.

WYNIKI ZAWODÓW:

SP S. Pijarek Rzeszów – Grodzisko Dolne 13:4

PSP1 Dynów – Łańcut 10:0

SP S. Pijarek Rzeszów – PSP1 Dynów 12:15

Grodzisko Dolne – Łańcut 10:0

SP S. Pijarek Rzeszów – Łańcut 10:0

PSP1 Dynów – Grodzisko Dolne 10:4

KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA:

  1. PSP1 Dynów
  2. SP S. Pijarek Rzeszów
  3. SP Grodzisko Dolne
  4. SP nr4 Łańcut

Awans do następnego etapu rozgrywek:

PSP1 Dynów, SP S. Pijarek Rzeszów.

Op. naszego zespołu jest Anna Martowicz.

Dzień Babci i Dziadka 2019

21 – 22 STYCZNIA  można usłyszeć śpiewy i okrzyki – „Niech żyje Babcia!” „Niech żyje Dziadek!”.

W tych dniach bowiem obchodzą nasi dziadkowie swoje święto.

W bieżącym roku w naszych świetlicach tydzień przed Dniem Babci i Dziadka odbyły się pogadanki i przygotowania do tego święta. Dzieci wraz z wychowawczyniami wykonały dla swych Babć i Dziadków ozdobne kartki – laurki i zredagowały specjalne życzenia. Ale nie tylko!

Wspólnie wpadli na doskonały pomysł, aby przy okazji tego święta odwiedzić pensjonariuszy Domu Pogodnej Starości. Z zapałem zaprojektowano i wykonano 72 kartki z życzeniami dla Babć i Dziadków mieszkających w DPS-e.

Pomysł ten, zaakceptowany przez dzieci, nauczycieli i rodziców, to doskonała lekcja wychowawcza dla młodych. Dzięki takim akcjom uczą się szacunku dla innych a zwłaszcza osób starszych, często samotnych i cieszących się, gdy ktoś okazuje im zainteresowanie i serce.

„Chrońmy Młodość w Sieci ”

Projekt „Chrońmy Młodość w Sieci ”realizowany był od 1 marca do 31 grudnia 2018 roku przez trenerów Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej  „INTEGRACJA” , posiadających bogate doświadczenie w realizacji programów z obszaru profilaktyki ,edukacji rówieśniczej oraz aktywizacji młodzieży. Skierowany był do 25 szkół podstawowych z powiatu rzeszowskiego .

Do projektu przystąpiła również  nasza szkoła  .

Uczennicami biorącymi udział w projekcie były :

-Paulina Prokop ,Julia Mychajłewycz, Katarzyna Martowicz  z kl.  III A gimnazjum

-Amelia Kacprzuk ,Oliwia Marszałek, Wiktoria Weselak  z kl .III B gimnazjum.

Nauczycielami zaangażowanymi w działania projektowe byli pani: Renata Potoczna , Jolanta Bielec   Małgorzata Kasprowicz oraz pan Grzegorz Iwański.

Projekt „Chrońmy Młodość w Sieci ” składał się z 3 zasadniczych części:

1.Edukacyjnej w ramach której :

– nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu pn „ Nowoczesna profilaktyka wobec e- uzależnień”

-uczniowie brali udział w wyjazdowych (Lubenia) warsztatach edukacyjnych dla liderów młodzieżowych pn „Rola lidera młodzieżowego w przeciwdziałaniu ryzykownym zachowaniom rówieśników w środowisku nowych mediów ”

– zorganizowano spotkania z rodzicami , na których przeszkoleni młodzi liderzy  prowadzili krótkie prelekcje.

2.Profilaktycznej  w ramach której :

-młodzi liderzy przy współpracy swoich wychowawców klasowych i na podstawie własnych scenariuszy przeprowadzili zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w swoich klasach

-dla uczniów  zorganizowano i przeprowadzono warsztaty z zakresu kształtowania umiejętności psychospołecznych

3.Informacyjnej w ramach której :

-zorganizowano Międzyszkolną Debatę Młodzieży pn „ Młodzież a nowe media – szanse i zagrożenia” z wykorzystaniem metody „Open space.” Gospodarzami debaty byli młodzieżowi liderzy uczestniczący w programie  a całość imprezy odbyła się w jednej z rzeszowskich  szkół podstawowych.    Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy III A gimnazjum  w osobach Julii Mychajłewycz i Pauliny Prokop.