Noworoczna Loteria Fantowa dla Wiktorii Komada

W dniu 5.01.2017 r. klasa 2 B gimnazjum zorganizowała loterię fantową. Loteria odbyła się w głównym holu szkoły i zaledwie w ciągu 40 minut sprzedano ponad 450 losów(każdy los wygrywał).
 
Udało nam się zebrać 913,00 zł., z czego 500 zł klasa postanowiła przekazać na operację Wiktorii, która choruje na „Wrodzony zanik kości piszczelowej”.
 
Koordynator akcji: Joanna Kasprowicz.

Ferie zimowe 2017

Z okazji ferii zimowych, życzymy Wam, drogie Dzieci i Młodzieży bezpiecznego i radosnego wypoczynku. Niech ten wspaniały czas umożliwi Wam pełne korzystanie z uroków zimy, dostarczy niezapomnianych wrażeń i wielu ciekawych przeżyć. Odpoczywajcie, cieszcie się swobodą, przygodami, poznawaniem nowych miejsc i ludzi. Jednak prosimy, by nigdy nie opuszczał Was zdrowy rozsądek, abyście w czasie ferii dbali o bezpieczeństwo swoje oraz osób towarzyszących i nie podejmowali działań zagrażających życiu lub zdrowiu.

Życzymy Wszystkim szczęśliwych i bezpiecznych ferii zimowych!

 

Zabawa choinkowa 2017

14.01.2017 –  Tradycyjnie jak co roku semestr pierwszy nauki zakończyła „zabawa choinkowa”.  Przed południem na parkiecie pojawiła się grupa młodsza klasy I-IV Szkoły Podstawowej nr 1. W barwnych kostiumach wystąpili przedstawiciele klas I-III. Mimo mrozu na zewnątrz w sali sportowej panowała gorąca atmosfera. Wielu uczniów przybyło ze swoimi rodzicami i młodszym rodzeństwem. Rada Rodziców ugościła wszystkich przepysznym poczęstunkiem, tradycyjnymi kanapkami. Humory dopisywały!

Po południu z kolei swoja zabawę miały klasy starsze V-VI oraz I-III Gimnazjum. Uśmiechy i wypieki na twarzach dzieci i młodzieży potwierdziły, że impreza była bardzo udana. Cała impreza odbywała się w przyjemnej atmosferze, którą dopełniała grająca w tle muzyka.

Zapraszam do fotorelacji.

 

Zbiórka nakrętek dla Kacperka Misiewicza

Wraz z nadejściem Nowego Roku pomyślnie zakończyliśmy zbiórkę nakrętek dla małego Kacperka. Łącznie zebraliśmy ich aż 1498 litrów! Klasą, która zebrała największą ilość okazała się 3a gimnazjum ( 280 litrów ), na II miejscu 2c gim ( 190 litrów ), na III miejscu klasy 1a oraz 3c gim ( po 170 litrów ).


UWAGA >>>> wysokie stężenie pyłu w powietrzu!!!

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYSOKICH STĘŻEŃ PYŁU PM10

W POWIETRZU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA

9 stycznia 2017
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w dniach 7-8 stycznia br. stwierdzono bardzo wysokie stężenia pyłu PM10 na wszystkich stacjach pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Na wszystkich stacjach zanotowano przekroczenia poziomów średniodobowych. Najwyższe średniodobowe stężenia pyłu PM10 na poziomie 201 μg/m3 (402% wartości dopuszczalnej) zanotowano w dniu 8 stycznia na stacji pomiarowej w Jaśle przy ul. Sikorskiego. Tak wysokie stężenia pyłu PM10 na terenie województwa, a także całej Polski, związane są przede wszystkim z występowaniem niekorzystnych warunków meteorologicznych (bardzo niskie temperatury powietrza, brak wiatru, warunki inwersyjne). Niskie temperatury powietrza przyczyniają się do powstawania zanieczyszczeń w wyniku procesów wzmożonego spalania paliw w lokalnych kotłowniach i piecach domowych sektora komunalno-bytowego (tzw. niska emisja).
Dostępne prognozy zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 oraz prognozy meteorologiczne na kolejne dni wskazują jednak na możliwość występowania wysokich wartości tego zanieczyszczenia w powietrzu na większości obszaru województwa podkarpackiego. Prognozy można obserwować na stronie: http://powietrze.podkarpackie.pl/
W związku z powyższym WIOŚ w Rzeszowie zaleca zachowanie środków ostrożności.Do grup osób najbardziej podatnych na szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10, zalicza się:
1. Dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, których organizmy są w fazie wzrostu i ogólnego rozwoju, co sprzyja pojawianiu się zaburzeń zdrowotnych pod wpływem zanieczyszczeń powietrza, w tym pyłem PM10.
2. Kobiety w ciąży.
3. Osoby starsze i w podeszłym wieku, z uwagi na ogólne osłabienie organizmu związanego z procesem starzenia się, co w konsekwencji powoduje zwiększenie podatności na zachorowania.
4. Osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego. Szczególnie narażone na szkodliwe działanie pyłu PM10 przy wysokich stężeniach są osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, zwłaszcza osoby chore na astmę.
5. Osoby wykonujące znaczny wysiłek fizyczny na wolnym powietrzu (np. ciężka praca fizyczna, intensywny trening sportowy)
Środki ostrożności, które powinny podjąć grupy ludności szczególnie wrażliwe na szkodliwe działanie pyłu PM10
1. Śledzenie informacji podawanych w środkach masowego przekazu o występujących wysokich stężeniach pyłu PM10 w powietrzu.
2. Ograniczenie do niezbędnego minimum przebywania na otwartej przestrzeni, szczególnie w rejonie o podwyższonym stężeniu pyłu PM10. Dotyczy to zwłaszcza osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, dzieci, kobiet w ciąży i osób starszych.
3. Stosowanie się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie w potrzebne medykamenty.
4. Rezygnacja z wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni np. uprawiania sportu oraz ograniczenie do niezbędnego minimum czynności zawodowych na otwartej przestrzeni zwiększających narażenie na działanie pyłu PM10.
5. Ograniczenie wietrzenia mieszkań.
6. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.

Wyjazd do teatru

04.01.2016 – Uczniowie klasy Ia, IIa, IIIa i  IIIc wraz z paniami udały się do teatru do Rzeszowa na przedstawienie teatralne pt. „Karolcia” w wykonaniu aktorów z Teatru Profilaktycznego ALERT z Wrocławia. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem oglądali widowisko pełne wesołych akcji i wspaniałej gry aktorów. Uwagę dzieci przyciągały piękne, kolorowe dekoracje przeplatane nowoczesną technologią. Wszyscy wrócili do szkoły podekscytowani, ze wspaniałymi wrażeniami. Czekamy na następne takie przedstawienie.

„Kartka dla Bartka”

W grudniu 2016 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Kartka dla Bartka”. Własnoręcznie przygotowali kartki świąteczne, które zostały przesłane 8-letniemu Bartkowi Tymoczko z Olszynki k. Przemyśla. Chłopiec od urodzenia choruje na mukowiscydozę, dlatego rzadko opuszcza swój dom. Nie może spotykać się  z kolegami ani uczęszczać do szkoły. Każdy kontakt z rówieśnikami jest dla Niego bardzo ważny.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji. Uczniowie klasy I B Gimnazjum.

Koordynator akcji Jolanta Bielec