Noworoczna Loteria Fantowa dla Wiktorii Komada

W dniu 5.01.2017 r. klasa 2 B gimnazjum zorganizowała loterię fantową. Loteria odbyła się w głównym holu szkoły i zaledwie w ciągu 40 minut sprzedano ponad 450 losów(każdy los wygrywał).
 
Udało nam się zebrać 913,00 zł., z czego 500 zł klasa postanowiła przekazać na operację Wiktorii, która choruje na „Wrodzony zanik kości piszczelowej”.
 
Koordynator akcji: Joanna Kasprowicz.