O Szkole

Witamy na stronie internetowej

Publicznej Szkoły Podstawowej

Nr 1 w Dynowie

Obecnie w placówce w 22 oddziałach uczy się 505 uczniów. Zatrudnionych jest 36 nauczycieli.  Zajęcia odbywają się w 25 dobrze wyposażonych pracowniach, z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu multimedialnego. Dzieci korzystają ze świetlicy, sal komputerowych, językowych, biblioteki, stołówki szkolnej oraz dwóch hal sportowych. Dzieci oraz rodzice mają możliwość kontaktu z pedagogiem szkolnym. Uczniowie naszej szkoły objęci są opieką pielęgniarki szkolnej.