„Bo my nie błagamy o wolność, my o nią walczymy”

W 2020 roku obchodzimy 102 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. To jedno z najważniejszych świąt państwowych obchodzone corocznie na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 LISTOPADA to data szczególnie bliska sercom wielu Polaków, to święto całego narodu polskiego, który czci pamięć i oddaje hołd tym, którzy w wielkim trudzie i poświęceniu wywalczyli nam przed laty wymarzoną i upragnioną niepodległość. Nie wolno nam zapomnieć o bohaterach naszej wolności: Piłsudskim, Dmowskim, Paderewskim, Witosie. Pamięć o nich winniśmy przekazywać naszym dzieciom i wnukom. Przekazać im, jak różnymi ścieżkami szli ku Niepodległej – Ojcowie Polski Odrodzonej. Tylko w ten sposób spłacimy dług wdzięczności wobec naszych przodków, którzy przelewali krew, aby Polska była wolna. W tym roku nie możemy wspólnie świętować Narodowego Święta Niepodległości, ale mimo to wywieśmy flagę, spędźmy czas z rodziną.

ORGANIZACJA ZDALNEGO NAUCZANIA

– rodzice są zobowiązani do zapewnienia dzieciom sprzętu i warunków do nauki zdalnej

– w trakcie nauczania zdalnego obowiązuje dotychczasowy plan zajęć szkolnych

– podczas pracy zdalnej wykorzystywany jest dziennik elektroniczny oraz aplikacje Discord i Skype.

– uczniowie łączą się z nauczycielami przez serwery klasowe na Discordzie lub Skype

– każda klasa posiada swoją „wirtualną salę lekcyjną”, w której odbywają się wszystkie lekcje

– lekcje trwają 45 minut: w tym 35 minut pracy z nauczycielem i 10 minut pracy indywidualnej ucznia, w czasie której istnieje możliwość kontaktu z nauczycielem

– czas pracy z nauczycielem i czas pracy indywidualnej ucznia będzie regulowany przez nauczyciela przedmiotu

– w czasie zajęć sprawdzana będzie obecność uczniów

– obecność uczniów na zajęciach jest obowiązkowa

– rodzic usprawiedliwia nieobecności uczniów na dotychczasowych zasadach

– testy i sprawdziany odbywają się w formie elektronicznej zgodnie z terminem ustalonym przez nauczyciela

– na prośbę nauczyciela uczeń przesyła swoje prace w formie wcześniej ustalonej

Nauka w trybie zdalnym

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy także zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Dyrektor PSP Nr1 informuje, że w okresie zdalnego nauczania świetlice szkolne będą nieczynne.