Informacja o organizacji roku szkolnego 2017-2018 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Dynowie

 

W związku z reformą systemu oświaty od 1 września 2017 roku Zespół Szkół został przekształcony w Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1, w której funkcjonują Klasy Gimnazjum.

Do klas I – VII Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 uczęszcza 384 uczniów uczących się w 18 oddziałach. Edukację rozpoczęło 54 uczniów klas pierwszych. W II i III Klasach Gimnazjum w 5 oddziałach uczy się 137 uczniów.

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 pracuje łącznie 49 nauczycieli i 18 pracowników administracji i obsługi.

Szkoła posiada 28 klasopracowni, 2 sale gimnastyczne. Od września funkcjonują 4 nowe pracownie: fizyczna, matematyczna, przyrodnicza i informatyczna (24 stanowiskowa) wyposażone w nowoczesne urządzenia i pomoce.

W czasie wakacji zakończono remont szatni oraz łazienek przy sali gimnastycznej, wymieniono system okienny w holu gimnazjalnym. Wcześniej wyremontowano łazienki na parterze i I piętrze budynku SP oraz dokończono remont III piętra na potrzeby Szkoły Muzycznej. Wartość nowych pracowni oraz remontów to ponad 662 tys. zł, z czego Burmistrz Miasta Pan Zygmunt Frańczak pozyskał ze środków unijnych ponad 562 tys. zł.

W szkole działają 4 świetlice pracujące w godzinach 6.45 do 16.30, stołówka szkolna, biblioteka, gabinet pedagoga, gabinet higieny szkolnej.

W roku szkolnym 2017/2018 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 będzie realizowała we współpracy z PCEN duży projekt unijny pt: „Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie informacyjno – komunikacyjne”, w ramach którego szkoła wzbogaci się o nowoczesne wyposażenie. Ponadto zostanie przeprowadzona duża liczba zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Cały projekt jest finansowany ze środków unijnych.