Jakiejkolwiek PRZEMOCY mówimy stanowcze „NIE”!!!

16 listopada uczniowie kl. 6 – 7 naszej szkoły oraz kl. 6 – 8 PSP nr 2 obejrzeli spektakl profilaktyczny pt. „Wyjść poza schemat” zaprezentowany przez duet teatralny Impresariatu Artystycznego „Inspiracja” z Krakowa.

„Aktorzy poruszyli przede wszystkim złożoną problematykę CYBERPRZEMOCY, czyli zagrożeń czyhających na młodych ludzi w Internecie, do którego mają dostęp dzięki komputerom, tabletom, telefonom komórkowym. Artyści ukazali jak łatwo można zrobić
z kogoś tzw. „kozła ofiarnego” poprzez wykluczenie z grupy rówieśniczej za pomocą obraźliwych SMS-ów, e-maili, filmików, które są prześmiewcze. Przedstawiono, że problem cyberprzemocy dotyczy także takich sytuacji jak wyzywanie, zastraszanie, poniżanie oraz rozpowszechnianie treści, zdjęć i filmów bez zgody właściciela. Podano ich konsekwencje.

Spektakl uświadomił uczniom, że takie niby „niewinne zabawy” najczęściej wyrządzają ogromną krzywdę drugiej osobie. Poza tym nigdy nie zostaną wykasowane z sieci i temat nie kończy się z chwilą wyłączenia komputera czy telefonu…

Aktorzy w drugiej części spotkania przekonywali, udowadniali uczniom, że ZAWSZE TRZEBA REAGOWAĆ NA JAKĄKOLWIEK PRZEMOC, bo ofiarą tak naprawdę może być każdy, zarówno oni sami, jak i ich bliscy oraz przyjaciele!”.

Sponsor : Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dynowie

Koordynator: pedagog szkolny Małgorzata Kasprowicz