„Czyste powietrze jest w naszym interesie”

W październiku w naszej szkole odbywały się warsztaty realizowane w ramach projektu „Czyste powietrze jest w naszym interesie”. Kampania ta była na rzecz kształtowania odpowiedzialnych postaw społecznych w kontekście troski o czyste powietrze dla społeczności Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego oraz dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.