„Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży”

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie byli organizatorami konkursu plastycznego „Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży” dla szkół Dekanatu Dynowskiego pod honorowym patronatem Dziekana Dekanatu Dynowskiego Ks. Prałata dr Stanisława Janusza. Natomiast patronat medialny sprawowało Radio FARA – Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej.

W dniu 01 marca 2017 r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie obyło się uroczyste podsumowanie konkursu. Został on przeprowadzony w trzech grupach wiekowych: grupa I – klasy I – III szkoły podstawowej, grupa II – klasy IV – VI szkoły podstawowej, grupa III gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

Uczestnicy konkursu 147 osób z 14 szkół z Dekanatu Dynowskiego wykonali pod opieką 24 nauczycieli przepiękne prace plastyczne nawiązujące do hasła konkursu.

Galę konkursową rozpoczął szkolny zespół muzyczny utworem „Tylko mnie poprowadź”. Natomiast uroczystego otwarcia konkursu dokonała Dyrektor szkoły Halina Cygan, która powitała zaproszonych gości: ks. Prałata dr Stanisława Janusza – Dziekana Dekanatu Dynowskiego, Panią Iwonę Zawadzką z Biura Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Pana Stanisława Tymowicza – Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, ks. Roberta Rybę z Radia Fara, Panią Małgorzatę Kaczorowską z Nadleśnictwa Dynów.


Jury konkursowe w składzie: ks. Marek Wojnarowski – dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Pani Iwona Zawadzka z Biura Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Pani Małgorzata Kaczorowska z Nadleśnictwa Dynów, w poszczególnych kategoriach konkursowych wyłoniła zwycięzców.


                                                                                                                                                                                                                                      Szkoły podstawowe, klasy I-III:

I miejsceDawid Wyskiel – Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Harcie

II miejsceJoanna Szczepan – Szkoła Podstawowa w Ulanicy

III miejsceKamila Łach – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół nr 4 w Pawłokomie.

Wyróżnienia:

Emilia Szul – Szkoła Podstawowa w Ulanicy

Klaudia Trzyna – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół nr 3 w Łubnie

Natalia Gierula  – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół nr 3 w Łubnie

Szymon Bielec – Szkoła Podstawowa w Ulanicy.

Szkoły podstawowe, klasy IV – VI:

I miejscePatrycja Gierlach – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Dynowie

II miejsceMaksymilian Krawiec – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół nr 2 w Harcie

III miejsceMagdalena Łazor – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół nr 3 w Łubnie.

Wyróżnienia:

Oliwia Borsuk – Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Starzeńskiej

Natalia Zańko – Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Starzeńskiej

Milena Tarnawska – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu

Karolina Misiewicz – Szkoła Podstawowa w Siedliskach, kl. V.

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsceJakub Miśniakiewicz – Zespół Szkół w Dynowie.

I miejsceSabina Głowacz – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

w Dynowie.

II miejscePaulina Bielec – Zespół Szkół w Dynowie.

II miejsceIzabela Niemiec – Zespół Szkół w Dynowie .

III miejsceAgnieszka Kłosowska – Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie.

III miejsceMonika Pyrcz – Zespół Szkół w Dynowie.

Wyróżnienia:

Aleksandra Siry – Zespół Szkół w Dynowie

Patrycja Klimczyk – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Wiktoria Wolska – Zespół Szkół nr 3w Łubnie

Bartosz Kopacki – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Izabela Toczek – Gimnazjum w Hłudnie

Grzegorz Pinkowicz –Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Kewin Szybiak – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Wszyscy nagrodzeni, wyróżnieni, ich opiekunowie a także pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy, podziękowania, które wręczyli: ks. Prałat dr Stanisław Janusz – Dziekan Dekanatu Dynowskiego, Pan Stanisław Tymowicz –Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pani Małgorzata Kaczorowska z Nadleśnictwa Dynów, Pani Iwona Zawadzka z Biura Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. W gali konkursowej uczestniczył także ks. Robert Ryba z Radia FARA Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej, który przeprowadził wywiady z uczestnikami i organizatorami konkursu plastycznego „Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży” dla szkół Dekanatu Dynowskiego.

W trakcie gali konkursowej zostały zaprezentowane także dwie prezentacje multimedialne ”Święty Jan Paweł II – wielki Polak, Patriota” i „Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – Nasz Patron”, autorem których był Mirosław Potoczny z kl. 4TI (4 – letnie Technikum w zawodzie technik informatyk).

Końcowa część konkursu to podziękowania za jego organizację, a przekazali je organizatorom: ks. Prałat dr Stanisław Janusz – Dziekan Dekanatu Dynowskiego, Pan Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski i Pan Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski, Pan Stanisław Tymowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

Podsumowując konkurs Pani Halina Cygan podziękowała bardzo serdecznie wszystkim przybyłym gościom i uczestnikom oraz pogratulowała laureatom i opiekunom. Galę konkursową zakończył szkolny zespół muzyczny ukochanym utworem św. Jana Pawła II „Barka”, w śpiew którego włączyli się wszyscy uczestnicy spotkania.

Fundatorem nagród dla laureatów konkursu byli: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Nadleśnictwo Dynów.

Opiekunem grupy z Zespołu Szkół w Dynowie była p. Małgorzata Galej.