Święto Flagi

27.04.2018 – Uczniowie klas I-III edukacji wczesnoszkolnej wzięli udział w uroczystości z okazji Rzeczypospolitej Polskiej. Zaprezentowali  krótki montaż słowno – muzyczny, po którym z chorągiewkami w dłoniach udali się na ulice miasta zamanifestować przywiązanie do symbolu biało – czerwonej flagi.