Zdjęcia klasowe pierwszoklasistów

W nowym roku szkolnym stworzono trzy odziały klas pierwszych. W sumie do klasy I uczęszcza 62 uczniów. Wychowawczyniami klas są mgr Ewa Gąsecka-Stankiewicz, mgr Lucyna Wandas, mgr Alina Mazur/mgr Elżbieta Żak.