Dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Z wielką radością informujemy, iż nasza szkoła złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025”, który został pomyślnie rozpatrzony. Uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 4500 zł na zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia biblioteki. Do tego organ prowadzący Gmina Miejska Dynów dołożyła wkład własny w wysokości 1125 zł, więc cała kwota wyniosła 5625 zł. Z tej sumy 3525 zł zostało przekazane na uzupełnienie księgozbioru biblioteki szkolnej w brakujące lektury, komiksy, bajki sensoryczne, baśnie z dużą czcionką ułatwiające naukę czytania, książki biograficzne oraz najnowsze powieści dla dzieci i młodzieży. Kwotę 1800 zł przeznaczyliśmy na zakup nowego biurka i fotela dla nauczyciela, a 300 zł na działania promujące czytelnictwo czyli konkursy i spotkania z książką.

Rodzice, uczniowie i nauczycieli wcześniej zgłaszali, o jaką literaturę należy uzupełnić szkolny księgozbiór. Wzięliśmy pod uwagę opinię osób niepełnosprawnych, dla których kupiliśmy krótkie opowiadania z dużą czcionką i pytaniami do tekstu oraz biografie sportowców.

Zakupione książki już zostały wykorzystane do przeprowadzenia w szkole ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie” oraz są omawiane podczas lekcji bibliotecznych. W planach mamy przeprowadzenie szkolnych konkursów popularyzujących biblioteczne nowości.