Dokumenty szkolne

 1. STATUT PSP NR1

 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania

 3. Przedmiotowy system oceniania

 4. Program profilaktyczno-wychowawczy

 5. Szkolny system interwencji

 6. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 7. Wykaz programów 2020-2021

 8. Podstawa programowa

 9. Regulamin i dokumentacja wycieczek

 10. Regulamin stroju uczniowskiego PSP Nr1 w Dynowie

 11. Świetlica szkolna: karta zapisu do świetlicyregulamin, zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej 2020-21upoważnienie do wybrania dziecka.

 12. Dyżury nauczycieli

 13. Regulamin organizacji zajęć w roku szkolnym 2020/2021