Dokumenty szkolne

 1. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dynowie

 2. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 3. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

 4. Program Wychowawczo-Profilaktyczny

 5. Szkolny-system-interwencji

 6. Szkolny program doradztwa zawodowego

 7. Wykaz programów nauczania

 8. Podstawa programowa

 9. Regulamin i dokumentacja wycieczek

 10. Regulamin stroju uczniowskiego PSP Nr1 w Dynowie

 11. Regulamin projektów edukacyjnych oraz dokumentacja

 12. Świetlica szkolna: karta zapisu do świetlicyregulaminzasady rekrutacji do świetlicy szkolnej 2018-19upoważnienie do wybrania dziecka.