Dokumenty szkolne

 1. STATUT PSP NR1

 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania

 3. Przedmiotowy system oceniania

 4. Program profilaktyczno-wychowawczy

 5. Szkolny system interwencji

 6. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

 7. WYKAZ programów nauczania 2019-2020

 8. Podstawa programowa

 9. Regulamin i dokumentacja wycieczek

 10. Regulamin stroju uczniowskiego PSP Nr1 w Dynowie

 11. Świetlica szkolna: karta zapisu do świetlicyregulaminzasady rekrutacji do świetlicy szkolnejupoważnienie do wybrania dziecka.

 12. Dyżury nauczycieli