Dokumenty szkolne

 1. STATUT PSP NR1

 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania

 3. Przedmiotowy system oceniania

 4. Program profilaktyczno-wychowawczy

 5. Szkolny system interwencji

 6. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 7. Wykaz programów 2020-2021

 8. Podstawa programowa

 9. Regulamin i dokumentacja wycieczek

 10. Regulamin stroju uczniowskiego PSP Nr1 w Dynowie

 11. Świetlica szkolna: karta zapisu do świetlicy, regulamin świetlicy szkolnej, zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej 2021-22, upoważnienie do wybrania dziecka, regulamin-przebywania-w-świetlicy-w-trakcie-pandemii-COVID-19

 12. Dyżury nauczycieli

 13. Regulamin organizacji zajęć w roku szkolnym 2020/2021

 14. Regulamin nauczania zdalnego

 15. Procedury bezpieczeństwa egzamin 2021