Pasowanie na pierwszoklasistów

29 października 2018 r. 69 uczniów klas pierwszych uczestniczyło w pasowaniu na pierwszoklasistę. Ceremonię poprzedziły występy artystyczne, nie zabrakło piosenek oraz wierszyków. Na uroczystości byli wychowawcy klas, uczniowie i nauczyciele klas II-III, rodzice oraz dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1, który na końcu pasował każdego ucznia.