Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Czym jest życzliwość? To pytanie, na które zdecydowali się znaleźć odpowiedź uczniowie 2c. Już po raz kolejny obchodzili wypadający w dniu 21 listopada Międzynarodowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Stwierdzili, iż bycie życzliwym dla innych oraz codzienne spełnianie dobrych uczynków to recepta na szczęście. Postanowili być wyjątkowo uprzejmymi i życzliwymi wobec siebie, swoich bliskich oraz koleżanek i kolegów z innych klas. Tego dnia w szkole obdarowali uczniów edukacji wczesnoszkolnej przygotowanymi plakatami o uśmiechu oraz życzyli im udanego dnia. Każdy na plakacie mógł przeczytać, iż jest BARDZO WAŻNY. Przekonywali o wielkiej mocy uśmiechu. Takie życzenia złożyli również napotkanym nauczycielom i pracownikom szkoły. Z łatwością odkryli efekt życzliwości. To prawdziwa recepta na szczęście.