Zawieszenie strajku!!!

Informuję, że w związku z zawieszeniem przez ZNP Oddział w Dynowie strajku nauczycieli od dn. 18.04.2019 r. po przerwie świątecznej tj. od 24.04.2019 r. (środa) w PSP Nr 1 zajęcia będą się odbywały zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dynowie

Egzaminy klas ósmych

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr1 w Dynowie informuje, że dni 15-17 kwietnia 2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów Szkoły Podstawowej tj. klas I-III oraz IV-VII w związku z egzaminami klas VIII. Stołówka i świetlica będą czynne.

Zarządzenie nr9/2018/2019 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dynowie


  1. W związku z planowanym strajkiem od dn. 8.04.2019 r. w szkole mogą wystąpić utrudnienia. Dodatkowe informacje będą zawarte w ogłoszeniach dla Rodziców oraz na stronie internetowej PSPNr1 i Urzędu Miasta. Stołówka i świetlica będą czynne. W razie odwołania strajku zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem.
  2. W dn. 10-12.04.2019 r. odbędą się egzaminy gimnazjalne – są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas III Gimnazjum.
  3. W dn. 15-17.04.2019 r. odbędą się egzaminy klas ósmych – są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów Szkoły Podstawowej.
  4. W dn. 18-23.04.2019 r. trwać będzie wiosenna przerwa świąteczna.
  5. W dn. 26.04.2019 r. odbędzie się spotkanie rodziców z wychowawcami klas.

OGŁOSZENIE SZANOWNI RODZICE

Zarząd Oddziału ZNP w Dynowie poinformował, że po przeprowadzonym referendum strajkowym Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie przystępuje do ogólnopolskiego strajku nauczycieli, który jest planowany na dzień 8 kwietnia 2019 r. Jeżeli do niego dojdzie w tym dniu dyrektor szkoły, i tym samym rodzice dowiedzą się ilu faktycznie nauczycieli i pracowników przystąpi do strajku ponieważ protestujący nauczyciele i pracownicy będą podpisywali deklaracje o przystąpieniu do niego lub nie w danym dniu.

Apeluję do rodziców, aby obserwowali sytuację. Jeżeli nauczyciele przystąpią do strajku 8 kwietnia 2019 r. możemy się spotkać z pewnymi problemami. W przypadku uniemożliwiającym organizację lekcji dyrektor placówki jest zobligowany do zapewnienia uczniom będącym w szkole doraźnych zajęć tj. np. opieki świetlicowej. Świetlica i stołówka szkolna będzie czynna. Natomiast w sytuacji, gdy sto procent załogi przystąpi do strajku dyrektor może w porozumieniu z organem prowadzącym zawiesić działanie szkoły tj. zastosować § 18 ust. 2 Rozporządzenia MEN w sprawie bezpiecznych i higienicznych warunków w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. W takim przypadku nie jesteśmy w stanie zapewnić opieki nad dziećmi. Egzaminy gimnazjalne i ósmoklasistów odbędą się w planowanych terminach.

Na dzień dzisiejszy nikt nie jest w stanie określić czy do strajku dojdzie oraz długości jego trwania. Wszelkie nowe informacje o sytuacji szkoły będą monitorowane i publikowane na stronie szkoły oraz Gminy Miejskiej Dynów.

Proszę o wyrozumiałość w związku z zaistniałą sytuacją.

Dyrektor Szkoły

Kolejny sukces naszych lekkoatletów!!!!!

W dniu 3 kwietnia odbyły się w Leżajsku rejonowe zawody w drużynowo- indywidualnych biegach przełajowych. Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 w Dynowie reprezentowało aż 5 drużyn ,które w poniedziałkowych zawodach powiatowych na obiektach Resovii uzyskały kwalifikację zajmując I lub II miejsce w Powiecie Rzeszowskim.

Największym sukcesem mogą pochwalić się zawodnicy najstarszej kategorii (klasy VIII-III gimnazjum),którzy wygrali i będą reprezentować naszą szkołę w Finale Wojewódzkim, również indywidualne występy naszych uczniów dały awans do zawodów finałowych. Karol Domin, oraz Gabriela Marszałek zajęli III miejsca dające im awans do finału.

III miejsce zajęły rówieśniczki chłopców przegrywając awans zaledwie 5 punktami. Pozostałe drużyny spisały się na miarę swoich możliwości i zajęły odpowiednio: IV,V,VII miejsce w swoich kategoriach wiekowych. Uczniom i nauczycielom gratulujemy!!!!!!!!!!

Zawodników do zawodów przygotowali :Damian Chudzikiewicz i Radosław Telega.

Fot. R. Telega