Nauka pływania dla dzieci klas III

Programem nauki pływania objęto 70 uczniów klas III. Koordynatorem programu jest Urząd Miejski w Dynowie. Zakłada systematyczny udział dzieci w zajęciach z zakresu nauki pływania na pływalni w Strzyżowie. Główne cele programu: upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania i zasad bezpiecznego przebywania w wodzie, korygowanie wad postawy ciała. Zajęcia prowadzi pięciu instruktorów pływania. Program zakłada 12 wyjazdów.