Nauka pływania dla dzieci klas III

Programem nauki pływania objęto 70 uczniów klas III. Koordynatorem programu jest Urząd Miejski w Dynowie. Zakłada systematyczny udział dzieci w zajęciach z zakresu nauki pływania na pływalni w Strzyżowie. Główne cele programu: upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania i zasad bezpiecznego przebywania w wodzie, korygowanie wad postawy ciała. Zajęcia prowadzi pięciu instruktorów pływania. Program zakłada 12 wyjazdów.

Promujemy czytelnictwo poza szkołą!

Grupa uczniów z 6c razem z panią bibliotekarką wybrała się do Przedszkola Miejskiego w Dynowie, aby grupie 6-latków przedstawić występ pt. „Czytasz? Czytaj!”. Autorski program połączony z warsztatami zdobienia zakładek do książek powstał w ramach realizacji przez nasza szkołę Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wybór grupy docelowej był zamierzony. Dzieci te już we wrześniu zasilą szeregi naszej społeczności, dlatego chcieliśmy ukazać im, że czytanie to świetna forma spędzania wolnego czasu, a biblioteka szkolna posiada naprawdę niezwykłe książki.