Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

W dniu dzisiejszym pożegnaliśmy rok szkolny 2017/2018. Mury szkoły gościły Burmistrza Miasta Dynowa Zygmunta Frańczaka, Radnego Powiatu Aleksandra Stochmala, Radnego Miejskiego, a zarazem w-ce Przewodniczącego Rady Rodziców Piotra Krupę, rodziców. Szanowni gości złożyli życzenia oraz wręczyli nagrody. Najlepsi otrzymali świadectwa z wyróżnieniem. Rozdane zostały także Listy Gratulacyjne, które zostały wręczone przez Dyrektora Tadeusza Święsa do rąk zaproszonych rodziców, których dzieci uzyskali najlepsze średnie w szkole.

Dzisiejszy dzień był także ostatnim w murach przy Szkolnej 11 dla klas III a, b, c Gimnazjum. W części artystycznej pojawił się na twarzach wszystkich w hali uśmiech, ale nie zabrakło też łez. Młodzież pożegnała się z całą społecznością szkolną, a przede wszystkim z wychowawczyniami klas, którymi były: Alicja Siekaniec, Joanna Kasprowicz, Monika Mączyńska. Przekazana została władza w Samorządzie Uczniowskim, Martyna Paraniak ustąpiła miejsca nowej Przewodniczącej Julii Mychajłewycz.

Fotorelacja autorstwa R. Telega.