Dni wolne

Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603) Dyrektor PSP NR1 ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 w niżej wymienionych terminach:

–     15.10.2021 r.

–     12.11.2021 r.

–     07.01.2022 r.

–     02.05.2022 r.

–     24, 25 ,26.05.2022 r. – egzaminy ósmoklasistów

–     17.06.2022 r.