XIV edycja konkursu interdyscyplinarnego język angielski i matematyka „Omnibus 2023”

W dniach 10.05.2023 r. – 11.05.2023 r. nasi uczniowie wzięli udział w konkursie interdyscyplinarnym„OMNIBUS” pod patronatem Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego organizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Był to konkurs dla uczniów szkół podstawowych Pogórza Przemysko – Dynowskiego w kategorii język angielski i matematyka.

Konkurs miał formę dwudniową – w pierwszym dniu uczniowie zmagali się z zadaniami z języka angielskiego, a w drugim – z matematyki. Uczestnicy reprezentowali powiaty: brzozowski, przeworski, przemyski i rzeszowski. Celem konkursu była: popularyzacja wiedzy z zakresu matematyki i języka angielskiego, kształcenie praktycznych umiejętności uczniów, rozwój umiejętności matematycznych i językowych oraz popularyzacja czytelnictwa w języku obcym. Wzięli w nim udział uczniowie z 23 szkół podstawowych Pogórza Przemysko – Dynowskiego. W konkursie rywalizowało prawie 108 uczniów z 23 szkół przygotowanych przez 39 nauczycieli.

Komisja konkursowa, w skład której weszli: Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan, opiekunowie uczestników oraz nauczyciele matematyki i języka angielskiego.Nasi uczniowie zaprezentowali się bardzo dobrze. Oto wyniki:

KATEGORIA JĘZYK ANGIELSKI

I miejsce – Oliwia Kozubal (opiekun p. Jadwiga Skubisz)

III miejsce – Marcel Dudek (opiekun p. Jadwiga Skubisz)

Wyróżnienia:

Kamila Pyś (opiekun p. Joanna Kasprowicz)

Jadwiga Prokop (opiekun p. Jadwiga Skubisz)

KATEGORIA MATEMATYKA:

III miejsce – Radosław Sówka (opiekun p. Bogusława Szmul)

Wyróżnienia:

Karol Pawłowski – (opiekun p. Bogusława Szmul).