Rozstrzygniecie konkursu zbiórki zużytych baterii  –  edycja 2022/2023

W bieżącym roku szkolnym nasz szkoła uczestniczyła w konkursie zbiórki zużytych baterii organizowanym przez Celowy Związek Gmin „EKO- Logiczni” w Błażowej przy współpracy  Gospodarki Komunalnej w Błażowej.

Celem konkursu było kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży naszej szkoły, a pośrednio i ich rodzin w zakresie negatywnego wpływu na środowisko substancji niebezpiecznych zawartych w zużytych bateriach. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczniowie sami lub z pomocą rodziców  przynosili do szkoły baterie. Baterii było tak dużo, że wystarczyło, by nasza szkoła zajęła I miejsce wśród placówek oświatowych miasta Dynowa.

W dniu 18 czerwca 2023r. podczas I Międzygminnego Festynu „Czyste powietrze to nasza wspólna sprawa”  organizowanego w miejscowości Błażowa, nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród rzeczowych dla szkół, które zebrały największą ilość zużytych baterii w przeliczeniu na jednego ucznia.

Przedstawiciele naszej szkoły też tam byli!

Dziękujemy serdecznie wszystkim którzy przyczynili się tej słusznej sprawie!

 Koordynator konkursu   Edyta Rachwalska.

WYBORY NOWEGO PRZEWODNICZĄCEGO W PSP nr 1

W poniedziałek 19.06.2023 r. w naszej szkole odbyły się wybory nowego przewodniczącego zorganizowane przez członków SU i przewodniczącego szkoły Karola Pawłowskiego. W głosowaniu udział wzięli uczniowie klas IV – VII. Uprawnionych do głosowania było 205 uczniów. W tym roku  zgłoszono kandydaturę trzech uczennic : Maja Potoczna kl. 7a, Amelia Mazur kl. VI a, Małgorzata Guzik kl. VI b.

Wyniki głosowania

W wyborach udział wzięło 153 uczniów

Małgorzata Guzik – 108 głosów

Amelia Mazur – 30 głosów

Maja Potoczna – 15 głosów

Gratulacje dla nowej przewodniczącej szkoły Małgorzaty Guzik !!!

Spektakl pt.” Legenda o białym Orle”

W dniu 26 maja uczniowie klas I i II  naszej szkoły wybrali się do Domu Strażaka by obejrzeć spektakl pt.” Legenda o białym Orle”. Przedstawienie odbyło się w ramach realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dynowie projektu pt.” Symbole narodowe ostoją polskości”. Podczas przedstawienia poruszona została jakże ważna dla nas Polaków tematyka naszych wartości i symboli narodowych. Uczniowie czynnie brali udział w przygotowanym dla nich przedstawieniu. Rozmawiali m.in. o godle, fladze oraz  hymnie Polski. Poznali atrakcyjnie im przedstawioną legendę o Orle białym. Na koniec uczestniczyli w interesujących zabawach aktywizujących. Każda z klas oglądająca przedstawienie otrzymała upominek w postaci gier o tematyce patriotycznej.