Rozstrzygniecie konkursu zbiórki zużytych baterii  –  edycja 2022/2023

W bieżącym roku szkolnym nasz szkoła uczestniczyła w konkursie zbiórki zużytych baterii organizowanym przez Celowy Związek Gmin „EKO- Logiczni” w Błażowej przy współpracy  Gospodarki Komunalnej w Błażowej.

Celem konkursu było kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży naszej szkoły, a pośrednio i ich rodzin w zakresie negatywnego wpływu na środowisko substancji niebezpiecznych zawartych w zużytych bateriach. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczniowie sami lub z pomocą rodziców  przynosili do szkoły baterie. Baterii było tak dużo, że wystarczyło, by nasza szkoła zajęła I miejsce wśród placówek oświatowych miasta Dynowa.

W dniu 18 czerwca 2023r. podczas I Międzygminnego Festynu „Czyste powietrze to nasza wspólna sprawa”  organizowanego w miejscowości Błażowa, nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród rzeczowych dla szkół, które zebrały największą ilość zużytych baterii w przeliczeniu na jednego ucznia.

Przedstawiciele naszej szkoły też tam byli!

Dziękujemy serdecznie wszystkim którzy przyczynili się tej słusznej sprawie!

 Koordynator konkursu   Edyta Rachwalska.