Zajęcia z pierwszej pomocy

Potrafię udzielić pierwszej pomocy! – to hasło przyświecało uczniom klas I – III podczas spotkania z ratownikiem medycznym Panem Pawłem Fuksą. 11 października w naszej szkole odbyło się szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy, podczas którego prowadzący Pan Paweł Fuksa w ciekawy sposób opowiadał i uczył, jak w bezpieczny sposób udzielić pomocy innym osobom. Uczniowie uczyli się pozycji bocznej ustalonej, przeprowadzali na fantomie resuscytację, wzywali pomoc. Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Pawłowi za przybycie do nas i bardzo dziękujemy za szkolenie!!!