#Szkoła pamięta

Już po raz 5 uczniowie wzięli udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki SZKOŁA PAMIĘTA”. 505 uczniów i ich wychowawcy przyłączyło się do corocznej akcji. Jej celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

Od 16 października Samorząd Uczniowski prowadził zbiórkę białych i czerwonych kwiatów do patriotycznych wiązanek oraz zniczy. Następnie uczniowie wraz z opiekunką p. Lucyną Chomą porządkowali groby zasłużonych i bezimiennych bohaterów na dynowskim cmentarzu. Uczniowie wykonali 6 wieńców w barwach biało-czerwonych, a następnie złożyli na grobach 26 października wraz z opiekunką p. Alicją Siekaniec. Na końcu zapalono znicze zebrane podczas zbiórki. Dziękujemy wszystkim , którzy aktywnie przyłączyli się do szlachetnej akcji! 

UKS „Pogórze” beneficjentem programu „Sportowa natura” dla klubów sportowych

Organizatorem II edycji Konkursu jest Skarb Państwa Państwowe

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Celem konkursu są działania promujące Lasy Państwowe (w szczególności w zakresie promocji społecznej

funkcji lasów).

Złożony przez UKS „Pogórze” wniosek obejmuje organizację wydarzenia jakim jest rajd rowerowy „Szlakiem Architektury Drewnianej”, który zaplanowany jest na 30.10.2023 r.