UKS „Pogórze” beneficjentem programu „Sportowa natura” dla klubów sportowych

Organizatorem II edycji Konkursu jest Skarb Państwa Państwowe

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Celem konkursu są działania promujące Lasy Państwowe (w szczególności w zakresie promocji społecznej

funkcji lasów).

Złożony przez UKS „Pogórze” wniosek obejmuje organizację wydarzenia jakim jest rajd rowerowy „Szlakiem Architektury Drewnianej”, który zaplanowany jest na 30.10.2023 r.