Uwaga rodzice >>> nowe druki!!!

W zakładce „rekrutacja” oraz „o szkole/dokumenty szkolne” można znaleźć nowe wzory wniosków, kart, zgłoszeń do zapisów do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dynowie oraz na świetlicę szkolną.