Jesień w edukacji wczesnoszkolnej

Na przełomie września i października 2018 r. uczniowie klas I-III edukacji wczesnoszkolnej wykonali prace plastyczno – techniczne przedstawiające polską, złotą jesień. Zostały one zaprezentowane na klasowych i szkolnych gazetkach. Do ich stworzenia dzieciaki wykorzystały różne materiały: liście, szyszki, kasztany, żołędzie, plastelinę, bibułę, tekturę, papier kolorowy. Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swojego punktu widzenia świata, poprzez pryzmat otaczającej nas przyrody, którą obserwowali podczas licznych spacerów z rodzicami i nauczycielami. Niezwykle barwne prace ukazały ogromny potencjał twórczy, drzemiący w naszych najmłodszych twórcach.