Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

23 czerwca br. odbyła się uroczysta akademia, którą zamknęliśmy rok szkolny 2022/2023. Zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 16.06.2023 r. 421 uczniów otrzymało promocję do klasy programowo wyższej, w tym 74 z wyróżnieniem, 3 uczniów nie otrzymało promocji (5 egzaminów poprawkowych). 60 uczniów ukończyło Szkołę Podstawową, w tym 13 z wyróżnieniem, 3 uczniów będzie zdawało egzaminy poprawkowe, 3 nie kończy szkoły. Uczeń klasy 7a Artur Gratkowski z średnią ocen 5,43 został uczniem z najwyższą  średnią w szkole. Natomiast wśród absolwentów najwyższą średnią mogą się pochwalić uczennice Jadwiga Prokop, Kamila Pyś – 5,33.

Najlepsi uczniowie odebrali nagrody Burmistrza Miasta Dynowa, Dyrektora PSP NR1 oraz Radnego Powiatu Aleksandra Stochmala. Nagrodzono także najlepszych sportowców w szkole. Wszystkie nagrody ufundowała Rada Rodziców.

Na koniec części głównej głos zabrał Burmistrz Miasta p. Zygmunt Frańczak oraz Przewodnicząca Rady Rodziców p. Alicja Wolańska. Ustępujący przewodniczący SU Karol Pawłowski przekazał funkcję nowej przewodniczącej Małgorzacie Guzik.

W części artystycznej pożegnaliśmy klasy ósme oraz trzecioklasistów. Nie zabrakła wierszy i piosenki. W rolę prowadzących wcielili się Maja Hadam i Kacper Łach. Występ taneczny zaprezentowały Aleksandra Wrona, Małgorzata Guzik.

Na koniec uroczystości przedstawiciele rodziców klas ósmych na ręce dyrekcji podziękowali Radzie Pedagogicznej, administracji szkoły za całokształt pracy wykonanej dla absolwentów kończących etap edukacji w naszej szkole.

Całość akademii zakończyła przemowa p. Tadeusza Święsa Dyrektora naszej placówki, który podsumował rok szkolny i złożył życzenia bezpiecznych, udanych wakacji.